PÅSKALLAVIK - Historia och nutid

Det och mycket mer får ni reda på under resans gång. Mer ingående information om Emsfors och Vånevik finner ni på de länkar som finns nedan denna text ruta. Fortsättningen på Påskallaviks historia maler på nedan nästa bild.

Informationen är hämtad ur boken "Ett stycke mark mot havet", Internet sökningar och vanlig frågeställningar till byggdens bosatta. - Hoppas att ni finner informationen nyttig och läsvärd.

Hur började det hela egentligen?

Landsantikvariet i Kalmar gjorde en undersökning av skolgårdens jord när en sporthall skulle byggas. Det var så det började, när Påskallaviks historia bräddades och äldre fynd hittades. Under dessa undersökningar hittades flinta avslag och senare dök det upp andra fynd runt om samhället. I Lövshullt har det funnits bosättningar, i Vånevik har man hittat mer flinta och runt om finns det vikingagravar. Lämningar finns också ute på öarna, bla ute på Runnö.
Så platsen har varit bosatt länge, kanske tack vare Emån som går upp söder om Påskallavik och fortsätter förbi Högsby upp i landet. Fisken är en viktig faktor, förr fanns det gått om säl och torsk. Sjöfågel hittar fortfarande hit och söker skydd i Kyrkfjärden, denna fjärd bräddades under brukets tid och blev en sjö med bara några meter till Östersjön. Förr var Nötö flera öar och det var grävt ett dike med en bro för att komma till nötö fjärdens idrottsanläggning. Där vid bron tog IF Stjärnan betalt av åskådarna och ännu heter Påskallaviks idrottsförening så.

Klicka på bilden till höger för att få mer information om Våneviks historia.
Single click on this right picture and get more information about Vånevik history
Klicka på bilden till vänster för att få mer information om Emfors historia.
Single click on this left picture and get more information about Emfors history.

Under medeltiden började Påskallavik ta form, med hjälp av gårdarna Emmekalv, Älvehult, Nötö och Vånevik, blev det tillslut ett samhälle som vi känner igen.Gårdarna har som resten av Sverige drabbats av oroligheter och sjukdommar, pesten härjade och flera krig har gjort sig till känna. Flera bunkrar grävdes i krigstid och skyttebanor byggdes både ute på Nötö och efter Emsfors by. Alla var rädda att ryssen skulle komma och senare dök andra världskriget upp och slog skräck i Europa. En händelse som visade hur nära kriget var, var när ett Amerikanskt bombplan fick nödlanda utanför ön Runnö och simma iland till öborna. 2 Amerikanare blev bjudna på saltsill och fick värma sig efter doppet.

I gamla böcker nämns Emmekalv i sammanhang med Vasa och tydligen skulle heliga Birgitta haft en släkting bosatt där.

 

 

 

 

  Namnets ursprung

 

 

 

Första gången som Påskallavik nämns vid namn är 1634 och då är namnet skrivet – Porsskalla Wijk. Enligt ortnamsforskning så gissas det till att namnet är från brännvinskrydda som växte på ett kalt berg. På 1800-talet nämns det "Påsskallen".

Men mer ur folkmun skall namnet härleda från 2 olika teorier:

  • ”Dansken fick PÅ SKALL(A)en i VIKen” Och det menas att under Danskarnas härjningar runt kusterna och ägandet av Gotland, gav bygden motstånd i denna vik och gav dem på skallen.
  • ALLA firade PÅSK i VIKen” Och det kanske inte är så tokigt, för Blåjungfrun ligger så fint ute i sundet och ses perfekt från viken. Påskkärringar går varje år runt påsk och knackar dörr, sen flyger barnen till Blåkulla, eller som den egentligen heter - Blåjungfrun.

 

 

 

  Olika byggnader byggs upp

Callerström bygger upp ett pappersbruk i Skruvshullt och köper Emmekalvs krog, detta år var 1731. Omkring 175 år verkar Callerstöm slakten och det är den del av Påskallaviks starka epok.
Edvard Callerström lät uppföra herrgården och andra byggnader byggdes upp. Gulafebern sägs vara herrgårdsfolkets bostad innan herrgården byggdes, senare skänktes Gulafebern till brukets pensionärer.
Efter hans död fortsatte han fru Elisabeth att driva verksamheten och lät bygga upp Emforsbruk år 1814. Då fanns det 2 stycken pappersbruk, ett i Skruvshult och ett i Emfors. Emfors historia tar jag upp i en annan länk.
Efter hennes död tog 2 bröder över och utökade deras företags storlek. Det byggdes ett skeppsvarv nere vid nötö, kvarn och en vadmalssamp. Nu var timmer en lönsam handelsvara och Småland var full med timmer, flera varv ploppas upp och Döderhult (Oskarshamn) blev ett av de största. Utanför Påskallaviks hamn lastades krut på till militärförläggningar, annat som handlades med var såpa, socker, kaffe, bäck, tjära, järnverktyg och så vidare.
Handelsboden byggdes upp under denna tid och var verksam i flera år som affär. Jag minns den som ”skeppshandeln” och senare blev det en krog/pub. Tyvärr hände en olycka en sen natt och detta gamla hus brann ner till grunden. Nu står det inget byggt där, bara en kal grus parkering.
År 1865 stod vår kyrka färdig och marken skänktes av Callerström. Kyrkan användes flitigt och var en knutpunkt för att träffa bekantskap, det gjordes upp affärer efter mässan och Runnöborna handlade i handelsboden efteråt. Det tog tid innan Påskallavik fick en egen Präst, år 1923 kom han och det står skrivet om hur tacksamma alla var, dessutom var alla lika värda inne i kyrkan. Bygden skänkte syföremål och Källström högg stenskulpturer.
Gravkapellet uppfördes 1930 och är ritat av Arvid Källström, där ligger familjen Örn begravda.
Hamnen hade sin storhetstid under första hälften av 1900-talet. Järnvägen gick från Emforsbruk till hamnen och vid skolan fanns det bommar vid vägen. Fortfarande kan man se resterna av rälsens träpålar i marken, vid slingan finns de och längre in i Emfors skogen. Våneviks stenhuggeri tid var runt slutet av 1800-talet och början av 1900, det bröts massor av sten och kvaliteten var vida känd. På kajen i hamnen låg stora högar av gatusten som skeppades till svenska hamnar och utländska städer.

Påskallavik var en by i förvandling och skulle fortsätta så tills E66 (E22) dök upp och bilar slutade åka igenom byn. Då stängdes skomakeri, syaffär, bodar, kiosker och matställen. Resterna av epoken finns fortfarande kvar att se: Hamnen, Herrgården, Bruket, Gulafebern, Lyckan, Minnet, PRO, Rödastugan, Brandstationen, Gästgiveriet, Kyrkan, Källströmsgården, Stenbrotten, Våneviks hamn och så alla fina bostads hus.

Påskallaviks stolthet är vår äldsta gubbe. Han är röd med svart hatt och har står rakryggad på en holme och tittar mot hamnen. En ikon och så är den loggan till både Skolan och Båt klubben. Han har stått där sedan så lång tid, att ingen minns när han först dök upp. Men vad de flesta säger, så flöt han i land på någon av de närmsta öarna. Flera tror att det är en galjons figur som satt i fören på ett stort skepp. Om det är sant vet vi inte, men mystiken håller i sig och det har till och med skapats en Order.

Orden består utav 49 medlemmar, det finns en 50:e medlem och det är Rödegubben själv. RGO parken ligger i norra delen av Påskalla, där finns Rödegubbens Ordens klubblokal. Varje 1:a Maj firas det med Majbrasa och det hålles tal där, en trämodell av original Gubben finns att se på berget där.

För efter tidens tand, började Gubben att bli sliten och tillslut bestämde sig Arvid Källström att gjuta en replika av Gubben i betong, det är den som står ute på holmen nu. Ryktet säger att original trä skulpturen ligger inne i Callerströmska magasinet.

 

Vackert står han i alla fall på sin holme och kommer att stå där många år till.

Röde Gubben och Röde Gubbens Order