NYTTIG INFORMATION OM SEGLING, TEKNIK OCH ÖVERLEVNAD
  Ref: Från boken HAVSSEGLING MANUAL, + egna tips
   
NYBÖRJAR TIPS (från Sir Chays elva gyllende regler)
 1. En hand för båten- Och en för dig själv.
 2. Var uppmärksam.
 3. Arbeta alltid på lovartsidan:
 4. Öm du tror att det är tid att åtgärda något, är det hög tid att göra det själv.
 5. När du har vakten, se dig omkring: Vad kan bli bättre?
 6. Öppna anldrig dörrar mer än 60 grader.
 7. Tvinga aldrig luckor att stäng/öppna om de går trögt.
 8. Under däck- kontrolera allt är säkert.
 9. Slå inte i luckor och skåp.
 10. Var aktsam med vassa föremål mot den känsliga ytbehandlingen.
 11. JU LÄNGRE DET DÅLIGA VÄDRET VARAR, JU FORTARE VI KOMMER I HAMN,
SEGEL
 • Varje segel som har en vävd duk bör ha våderna i crosscut.
 • Laminatsegel blir styva och sköra av UV-Strålning. Därför ska seglet alltid tas in efter bruk. Gå, trampas, rullas eller revas: Är något som man aldrig gör med detta segel. Det knäcker fibrerna! Går inte heller att reparera seglet. För kappsegling.
 • Böja masten ger ett mer planare segel i hårda förhållanden, då du får bort "buket" på seglet.
 • En båt som enbart för storsegel kan inte gå lika högt i vind som en som också för en genoa. Det har att göra med luftströmmen som går runt masten.
 • Cunningham-kontrollen sitter i "botten" av storseglet och vid åtdragning kan förebygga ett fladder vid akterliket och kan medföra en tryckminskning på rodret.
 • Vid bidevindsegling gör Genuan 90% av den drivande kraften och storen används mer som balansroder för luftströmmen.
 • Lätt Genua 1:a är ofta skuren med en vass framkant för att kunna segla högt. Vindbegränsning: 4-12knop.
 • Medeltung Genua 1:a är skuren planare än den lätta. Vindbegränsning: 12-18knop
 • Genua 2:a har en vindbegränsning: 22-28knop.
 • Genua 3:a är sydd med ett högt-breddförhållande. Vindbegränsning: 26-30knop.
 • Kryssfock är idealisk för cruisingbåtar då de sitter högre och en bättre sikt under seglet är att föredra och seglets nedre del får en mindre risk att överspolas av en våg. Perfect i lite hårdare förhållanden. Vindbegränsningar: Max 40 knop.
 • Genua 4/5 är för hårda förhållanden. Vindbegränsning: Över 40knop.
 • Stormfocken sys i en orange duk så det underlättar vid räddningsaktioner. Vindbegränsning: Över 40 knop.
 • Rullgenua i crosscut är den idealiska seglet för en liten besättning på en cruiserboat eller kappseglingsbåt. Vindbegränsning: 4-30 knop.
 • Det främsta målet mellan en genua och storsegel är att få en likvärdig hållning så att de skapar en lika twist, vilket ger än perfect luftström över hela segelytorna.
 • En perfect trimmning av den främre delen av seglet kan ge en vinstökning på 50% av den aktuella farten.
 • Böj masten lite mer om det är svårt att få en bra seglar höjd.

UNDERHÅLL AV SEGEL

 • Blodfläckar går enkelt bort med en vattenlösning bestående av en halv kopp amoniak och 3 liter vatten.
 • Mögel får man bort genom att skrubba lätt med en borste och sedan behandla det missfärgade området med klorin. 1 del till 5 delar vatten.
 • Metalfärger går bort med oxalsyra. Akta händer och ögon!
 • Har det kommit färg på seglet skall färgbortagningsmedel med lut- ej användas! Pröva att använda sprit eller träsprit.
 • Vikning av segle skall vikas så skarpa veck unviks. Polyester segel skall förvaras väl ventelerade.
 • Unvik att trampa på segel och också segelsäckar som förvaras under däck, de har sköra segel inuti.
 • Vid hissning av ett nytt segel skall alla "vassare" ytor lindas in och var noga med att följa seglets beteende mot dessa ytor vid de första segel färderna. Undvik hårda segel förhållanen och reva ej seglet. Du ökar livslängden markant!
 • I saltare förhållanden skall seglet alltid tvättas rent från salt partiklar. Använd givetvis färks vatten.
MÖNSTRA PÅ LISTA (packas i en bag eller ryggsäck)
 1. Batteridriven rakapparat/ engångs hyvlar.
 2. Deoderant/toalett artiklar
 3. Solhatt (täcker öron, ögon och huvud.
 4. Fickkniv
 5. Solglasögon
 6. Kamera
 7. MP3-spelare
 8. Solskydd
 9. Flyväst (om du har en lite mer "udda" storlek, speciellt barn)
 10. Personliga dokument
 11. Pocket kartongspel
 12. Ev. mediciner
 13. Valfri "personligt föremål" (blir din personliga touch på resan)
OLIKA REGLER OMBORD PÅ MÅNGA BÅTAR
 • Ingen rökning ombord! Kan ge märken och risken för att bränna hål på segel finns alltid.
 • Håll politiken borta från samtalen, då det kan vara långt till nästa hamn och mer svängutrymme för dispyter finns.
 • Alla gäster är välkommna. Men anmälan till Skepparen är att rekomendera.
 • Kasta ingen mat. Poseidon tilldelas alltid en offer-gåva ute till havs.
 • Vatten är en bristvara många gånger. Följ de begränsningar som är angivna av Skepparen.
 • Kocken får ransonera vissa varor, men på tillrådan från Skepparen.
 • Stäng av gasolens kran när man är klar vid spisen. Gör fast spisens krängning vid segling efter användning.
 • Det är ont om el! Stäng av lampor efter användning. Läsning dagtid flyttar man till ett fönster för att få läs ljus. Instrumentpanelen indikerar ofta om några el funktioner är i gång. Kolla med Skepparen.
 • Stäng av musikanläggningen och återställ CD/DVD till befintliga fodral.
 • Var och ens befattning skall följas. Tips till förbättringar uppskattas.
 • Personliga ägodelar skall alltid tas om hand efter bruk, utom vid tork upphängning.
 • Bäddning görs varje morgon innan frukost.
 • Muggar skall återlämnas till pentryt efter användning, diska efter er.
 • Nattetid tillkallas/anmäls frivakterna 15min innan de går på. Varm dryck förbereds och information tilldelas.
 • Disken sköts på rotationbasis.
 • Tjänstgörande vakt skall komma ihåg att frivakten sover och minimerar ljudnivån.
 • Säkerhetsselen skall förvaras med flytvästen för att snabbt kunna användas.
 • Användning av flytväst tillråds, men kan tas av vid fint väder, slör, uppsäkrad läns och vid ankar. Vid lämnande av hamn skall alla börja med flytväst på! - Ger ett bra intryck och föredömme bland de andra båtarna.
 • Segelband skall alltid finnas till hands. En i ficken är bra. Och vid skift byte skall den lämnas i ett grabbräcke vid nedgången.
KNOPAR

KNOPAR SOM MAN SKALL KUNNA

 • Stoppknop/ "åtta": Fästes i änden av tampar som inte skall kunna löpa ut fritt.
 • Pålstek: Bildar en ögla runt repet och glider inte, bra till det mesta!
 • Råbandsknop: Fäster ihop lika stora tampar.
 • Rullstek: Används till göra fast fendrar bland annat.
 • Skotstek: Fäster ihop 2 olika tampar.
 • Uppkransning av rep: Binder ihop linor och på så sätt undviker trassel.
 • Halvslag: Vid snabb angöring.
CHECK LISTA INFÖR AVGÅNG
 • Kopp kaffe och diskutera dagens rutt.
 • Instrumenten kopplas på och skyddslocken tas bort.
 • Kikare, sjökort tas fram.
 • Vinchhandtagen kopplas på.
 • Fallen flyttas till sina områden och tampar görs fria- tex Storens fall.
 • Bomkapellet tas bort och läggs undan.
 • Luckor/ fönster/ ventiler säkras/stängs.
 • Lös utrustning säkras och torkad disk plockas in.
 • Motor rummet kollas samt oljan.
 • Kölsvinet kollas, eventuellt vatten torkas ur.
 • Alla tar på sig flytväst och får direktiv vad deras uppgifter är.
 • Motorn startas och låter gå på tomgång. Kolla kylarvatten flödet.
 • Överflödiga fendrar plockas in.
 • Landström och landgångar, samt extra förtöjningar tas in.
 • Gör en sista koll av båten.
 • Kasta loss.

Vid avång har alla en uppgift! De som inte tar hand om förtöjningarna ser till att närliggande båtar inte är i fara. Knuffa ut båten, så den får en hjälpande start i den riktning första motor "knuffen" skall. Var uppmärksam att inga tampar ligger i vattnet. Så fort skepparen har god sikt i hamnen och styr ut, kan fendrar tas in. De stuvas undan så fort som möjligt. När segel är satta, kan man ta fram sittunderlägg, kaffe, lektyr och så vidare.

Till sjöss finns det några tips för att lära sig fortare: Repetera i förväg, så du kan svara på följande frågor när ni styr ut mot havet -

 • Vilket märke styr vi mot?
 • Vad är vår kompass kurs?
 • Vilken bog seglar vi på?
 • Ligger fartyg på kollisionskurs, vilken bäring har de?
 • Vad behöver göras om det blir "man över bord" eller vid risk för kollision?
CHECK LISTA FÖR ANKOMST
 • Landströmmen är inkopplad.
 • Navigationslysen är släckta.
 • Gästlandsflagga är hissad.
 • Motorn är avslagen.
 • Loggboken är färdigställd (lätt att glömma).
 • Seglen kollad för skador, vikts och bomkapell på.
 • Vinschhandtagen har stuvats undan.
 • Instrumentskydden på och instrumenten avstängda.
 • Däcket har rengjorts och sittbrunnen fri från resans arbete.
 • Under däck görs presentabel för oss och dess besökare.
 • Seger öl öppnas.
FÖR ATT UNDVIKA OLYCKOR

Det är skepparen som ansvarar för den allmänna säkerheten för båt och dess besättning, men kom ihåg att varje individ också har sitt ansvar! Dessa är några gyllende regler:

 • Spring aldrig på däck.
 • Gå aldrig barfota, är det bra väder kan man ha flippflopps. Men akta tår.
 • Passera aldrig läsidan på ett segel, aldrig.
 • Nattetid skall du alltid: Ha flytväst, säkerhetslina och fastknäppt, ha kniv och pannlanpa. Använd grabbräcken och "en hand för dig och en till båten".
 • Flyväst skall bäras: Nattetid, när du vill, vid dålig sikt och när skeppan säger så.
AVBYTE VID RODER OCH SKIFT BYTE

Vid avlösning gäller följande information:

 • Nuvarande kurs och ev. kursändring/ar.
 • Ev. avdrift och lovarts tryck på roder.
 • Loggens fart, vind riktning och hastighet.
 • Andra fartyg och dess kurs.
 • Ändring av väder och kommande prognoser.
 • Problem och andra angivningar från Skeppare och Navigatör.

Den nya avlösaren måste stå beredd 5 minuter innan avlämning. Dels för att kunna vänja sig vid vågrytm, men också för segel och båtens lut. Den avbytte stannar 5 minuter extra för att försäkra sig om att allt uppfattats korrekt. Nattvakt väcks 20min innan för att hinna fixa varm dryck till sig och den som går av.

Varma kläder, flytväst och sele tas på under däck, innan man går ut till sittbrunnen!

Ett vanligt pass är 4 timmar under natten. Ofta försöker man sova lite extra under dagens ljusa timmar och hinna med 2X4h sömn under natten. Beror helt på hur många man är.

Uppkallning av skeppare sker när det finns tvivel om:

 • Sjöregler
 • Närkontakt med annat fartyg.
 • Förändring av vindstyrka eller annan vindrikting.
 • Fara för båten och dess besättning.
 • Segelskiftning.
 • Vid start av motor och instrument.
 • Skepparen är i tjänst 24 timmar om dygnet!
VÄDER OCH VIND

Väder går att få direkt på följande sidor:

www.smhi.se, www.weatheronline.co.uk, www.noaa.gov

 • Sjöbris uppstår under soliga dagar när land är varmare än havet. Blir en tryckskilnad och vinden kommer då in från havet. Avtar vanligtvis på kvällen. Så nattetid är det bra att segla långt från land för att undvika stiltje.
 • Vindband är vanligen 0,5 till 6 km breda. När vinden håller på att dö ut kan det vara bra att styra något åt barbord ute på havet, då vindbanden ofta flyttar sig så. Gå tillbaka till den ursprungliga kursen när vindmätaren går uppåt igen.
 • Lågtryck kan förespås när Barometern är på väg ner. De cirkulerar på norra halvklotet moturs och högtyck medurs. Blir det ingen vindändring av riktning, kommer du troligtvis få stiltje när mitten av lågtrycket är över dig. Mellan 2 högtryck kan det också uppstå stiltje och pågå under en längre tid.
MAT
 • Vakuumförpackad mat håller längre. Kött i 3 veckor och bröd 4 veckor. Be större affärer om råd, de kan i många fall vakuum packetera.
 • Högenergi mat: Ägg, fisk, bröd, smör, kött, fågel, ost osv. Packa med energidrycker som kan göra en lång nattfärd lättare.
 • Ägg kan klara sig upp till 6 veckor, även i tropikerna om de köps direkt från en farmare.
 • Potatis lagras i svarta plastpåsar nere i kölsvinet. Men välj dem väl och tvätta dem. Mixa dem med lök, det är en bra kombination.
 • Sallad skall köpas med rötter och hållas fuktigt. Ta bara bort ytterbladen när de vissnar.
 • 2 Gasbrännare räcker i en båt för 12 pers!
 • Tryckkokaren används av många och är ett bra hjälpmedel för att spara gas och ett säkert sätt att koka vatten på.
 • Konservburkar som köps utanför norden kan det rekommenderas att ta bort etiketterna, skrubba dem och märk dem upp,. Risk för kackelackor! Ursprungs paket tas också bort på kajen och packas om i plastbackar från båten.
 • Paketera tyngre varor mot mitten av båten. Som dryck och konserver. Tänk bara på att en större mängd metall på ett ställe kan äventyra kompass riktningen.
SJUKVÅRD
SÄKERHET/SJUKVÅRS PRYLAR PÅ BÅT:
 • Förstahjälpen låda (bas innehåll för en snabb förstahjälpen)
 • Nödraketer, bloss och tuta
 • VHF radio (FREEDOM har med nödsändare också)
 • MAN ÖVER BORD knapp på plotter (MOB heter det på nav plottern)
 • HANSA lina (Lina som kastas ut till den nödställde)
 • Livboj (Sitter vanligtvis på pulpiten i aktern)
 • Flytvästar (Till alla som seglar med på båten)
 • Skepps-apotek (div innehåll som skall klara många olycksfall tills räddning kommer)
 • Störthjälm (för klättring upp i mast, på FREEDOM finns en hockey hjälm.)
 • Brandfilt (släcka lokala bränder, oftast händer det vid spisen)
 • Brandsläckare (minst 2st).
 • Strålkastare/ficklampa/däckbelysning (tillkalla uppmärksamhet bla).
 • JACKSTAY (går från aktern till fören, svarta remsor som man fäster säkerhets linor)
 • Livflotte (minst för 1 extra ombord på flotten, 5 man= 6 manna flotte).
 • Grabbräcken (finns vid strategiska områden på båten, hålla i när det gungar.
  TIPS
 
 • Svenska FASS listar doseringar och godkända läkemedel.
 • www.sjofartsverket.se har en lista på vad som borde ingå i skeppslådan, för båtar upp till 72 fot. Här är en del av ett viktigt innehåll av en skeppslåda:

CIPROFLOXACIN= Diverse infectioner

PARACETAMOL= Lindrar smärtor, feber och solbränna

ASPERIN= Som ovan

IBUPROFEN= Mellan tuff smärta

DIKLOFENAK= Tuff smärta

IBUPFROEN= Gel mot vrickningar/sträckningar

DIV HALSTABLETTER

KLORFENIRAMIN= Allergier

CINNARIZIN= Sjösjuka

SKOPALAMIN= Plåster mot sjösjuka

LOPERAMID= Diarré

KRÄM FÖR TORR HUD

FLAMAZINE= Brännskador

CALAMINE= Solsvedd hud

KLORHEXIDIN= Huddesinfektion

SOLSKYDDSMEDEL= Hud och läppar

  SKEPPS LÅDANS INSTRUMENT:
 
 • Pannlampa
 • Universalsax
 • Termometer
 • Artärsklämmor
 • Dermabond hudlim
 • Kirurghandskar
 • Ögonsköljning
 • Sökerhetsnålar och bandage
 • Plåster
 • Förband
 • Kompresser
 • Gaffa tejp
 • gasbindor
SJÖSJUKA!
 • Det går att undvika sjösjuka!
 • Tillståndet förvärras av kyla, väta, trötthet, oro och starka dofter och smaker.
 • Dricker man sprit innan en avsegling kan det förstärka chanserna till sjösjuka.
 • Förebygga en frisk färd på sjön:

Se mot horrisonten: Styr eller speja efter land eller skepp.

Aktivera dig uppe på däck, fråga efter något att göra.

Klä dig varmt innan du går upp.

Lägg dig ner i sittbrunnen, men titta ut på havet.

Var med i vågrörelser, gärna beredd innan nästa kommer.

Påbörja medicinering dagen innan avsegling, men våga pröva utan medicin!

Drick inte sprit dagen innan och heller ingen stark mat.

Drick mycket vatten under färden, fast du kastar upp.. Motverkar uttorkning.

Var med på planering innan avfärd, få en roll!

 • Är man sjösjuk och rätt så jobbig sådan, är det bättre att gå ner med ett spann. För blir man mer frusen, är det risk att hamna i en kall-chock. Om de blir kvar på däck, skall de sysselsättas med något enkelt och gärna titta mot horisonten.
 • Plåstret skall sättas bakom örat och glöm inte att tvätta händerna efter. Giftigt.
 • En sjösjuk drabbas ofta av en "mal de debarquement" och är roligt att se på - Det ser då ut som personen är berusad när han/hon stiger iland.

 

OCH KOM IHÅG ATT DE FLESTA BÅTAR SOM HAR SEGLAT JORDEN RUNT, KOMMER I MÅL UTAN STÖRRE MISSÖDEN. BARA PLÅSTERLÅDAN SOM KANSKE BEHÖVER KOMPLETERAS. VART MAN ÄN ÄR SÅ FINNS DET EN RISK, MEN DET BEHÖVER INTE NÖDVÄNDINGVIS VARA PÅ SJÖN. VAR FÖRBERED, ÖVA OCH VAR UPPMÄRKSAM - NJUT AV SEGLINGEN FRAMFÖRALLT!
HAVSÖVERFARTER
 • Gör man ett misstag i början tänker man på det under hela överfarten. Så var förbered och tänk noga igenom, innan ni kastar loss
 • Vind, strömmar, tid på året, trafik och distanser är några av de viktiga ting man måste tänka på för att göra ett bra vägval.
 • Seglar oftast efter vind/strömar än efter kortaste vägen. För det behöver inte betyda att fågelvägen är den närmaste. VMG blir bättre.
 • VMG= Velocity made good; Farten mot målet vid en kurs som ger bäst hastighet mot slutmålet.
 • Stiltjebälten kan vara frustrerande och kan ligga på en bredd av 130 till 300 sjömil.
 • Bunkra mat för 100 dagar!
 • Fiskespö kan göra dagarna roligare, största händelsen kan vara att steka sin egna tonfisk.
 • Normal tid att kors atlanten från Gran Canaria till Väst indien är 26 dagar.
ÖVERLEVNAD I HÅRT VÄDER
 • Det har hänt många gånger tidigare att övergivna båtar driver omkring efter ett hårt oväder - Flytande och kan lätt bogseras in eller seglas till hamn. Så lämna enbart båten om hon håller på att sjunka! Överlevnads chansen är så mycket större i en segelbåt.
 • Så vida det inte händer en större olycka, är det rädslan, sjösjuka och kylan som i sådana fall kan ta överhand och riskera båten och dess besättning.
 • En oerfaren besättning/skeppare gör misstag i kris situationer. Men det skall kommas ihåg att erfarna sjömän är människor de med. Havet är stort och man är mycket liten där ute, så håll förnuftet hand i hand med besluts som görs.
 • Största chans att klara en storm är att vara förbered: Surra, stuva och säkra det som går. Byt till stormfock och reva. Häng långa tampar efter båten och styr med vågorna och vind. Säkra din livsele och stäng luckor och ventiler. Fyll på termosar med varm vatten och varm mat i, så det finns energi till senare. Ovädret kommer gå över och det kommer bli många fina seglar dagar efter det!
 • Ett tips för att få ovädret till att bli lite "roligare" är att göra det till en tävling: Betygsätt rorsmannen av graden smällar det blir när man kommer ner för en våg: Om tex nödljuset blinkar i aktern ger det 2 poäng. "Lyckas" man få alla som sover att vakna av en smäll ger det max poäng. Jaja, jag vet att det låter lite tokigt. Stod i boken "Havsseglings manual", men det gäller att alltid hålla humöret uppe eller iallfalla att få de andra att se possitivt. Det kommer att lösa sig, jobba i ett team och den resan är jag säker på att man snackar om varje gång den turen kommer på tal.
 • Att slöra i mycket hårt väder är ett av de tyngre passen man kan göra.
 • Börjar rodret skallra och bli tungt att styra, kan sen snabb pumprörelse får ratten till normal styrning igen!
MAN ÖVER BORD
 • Om en man hamnar i vattnet har man ett gap på 200 meter mellan denne och båt efter bara en minut. - Om man seglar i 6 knop. Därför ska det finnas en tydlig plan och övad besättning innan olyckan har skett.
 • Tryck in knappen MOB och släpp samtidigt på seglens fall - Storen faller åt sidan och focken fladdrar löst. I samma stund har en annan besättningsman slängt livbojen åt den i sjönöd och pekar med en hand mot den hjälplöse och fokuserar blicken på denne. Rorsman svänger båten i fullt rattutslag och gör 180 grader, med andra handen startas motorn. Den som håller ögonkontakt navigerar rorsman mot målet. Finns det en tredje ombord, är det hög stund att rulla in eller hissa ner seglen. Styr så den i vattnet hamnar på läsida och när man är i räckhåll kastas HANSA linan. Är det kallt i vattnet behöver den i nöd all hjälp att komma upp igen.
 • Hamnar man i vattnet finns det risk för hypotermia: 20 grader vatten klarar man sig i 5,5 timme. Och i 10 grader klarar man bara en halv timme! Har man druckit alkohol går det ännu fortare.
LIVFLOTTE
GYLLENE REGLER FÖR ATT LÄMNA BÅTEN
 1. Överge aldrig båten om det är absolut omöjligt
 2. Ta på flytvästen och extra kläder.
 3. Larma ert läge och ta med bärbar VHF och GPS.
 4. Energi stark mat, vatten och allt annat som är viktigt för en lång tid i en flotte. (drick aldrig havsvatten, 10 gånger chans att man dör fortare. Utan mat klarar man sig i över 20 dagar om det finns vatten. Reglen är att man inte ska äta innan vatten problemet är löst!)
 5. Borda flotten så fort som den är sjösatt.
 6. Lägg ut drivankaret.
 7. Sammla och gå på vid båtens läsida om alla inte gått på. Plassera ut på livflottens hörn, så den blir stabil.
 8. Stäng/försegla dörren när alla är inne och koppla loss från båten.
SLUT