Påskallavik
Byxelkrok
Visby
Fårösund
To Gotland
Full sails
Runö
Sunrise
Västervik
Oskarshamn

This is the trip we did this summer 2008. Start from the left side and follow the blue line.

Denna rutt gjordes sommaren 2008. Starta från vänstra sidan och följ den blåa linjen mot Riga.

Det som följer är en förklaring vad Runö är och varför vi gjorde denna resa.

Varför resan gjordes:
Min Far Kenneth Holmström hittade en bok på biblioteket som var en av många böcker som skulle säljas. Då funkade det så att om en bok inte blev utlånad under en längre tid, gick den till salu för en symbolisk summa.
Boken hette ”Runö” och var gjord på 1930-talet av forskare som via Svenska staten fick stöd att invetera den ö som varit i Svenska ägor sen lång tillbaka i tiden.
Det står att läsa: ”Emedan äfven Dagö afgjort är en Svensk benämning, och en holme icke långt derifrån till och med har namnet af gamle Oden, hvarför skulle då icke äfven denna ö hafva fått sitt namn redan under runornas tid?”
Den Svenska kulturen på Runö är under alla förhållanden av mycket gammalt datum och det kommer igen på flera punkter.
Det var nog därför som vi fastnade för denna ö och i våra öron lät den exotisk.
Vi planerade resan med vår segelbåt Ballans, som var en Ballad. Men av någon anledning som kom vi inte iväg och tiden rann iväg, tills jag tog beslutet om att köpa mig min egna båt.
Nu med s/y FREEDOM i min ägo kunde vi åter planera en resa till Estland.

Runö´s Svenska arv:
Den äldsta skrift som nämner Runö som svenskt är ett brev som kallas ”biskopsbrevet” och är från 1341. Enligt brevet skulle öborna behandlas ”enligt svensk rätt” och detta brev användes flera gånger av invånarna för att vid olika tillfällen försvara sin rätt att under svensk lag äga denna mark och skatter.
Runt om Runö träffar man på föremål med svenska bokstäver eller runor(!) och flera bosatta pratar Svenska. Men den äldre dialekt som pratades under det svenska styret är nu bortglömt av de äldre, det kallades Runsk. Det var en ålderdomlig svensk dialekt.
Husen som restes var vad man kan kalla ur ”vikinga snitt”, taken och hus formerna påminner om forntida långhus.
Så mycket pekar på att Runö har fått sitt namn av de fornsvenskar som härjade i Europa och frågar man dagens befolkning, så är de rörande överens om att Vikingar var de som grundade samhället på ön.

Hur ön blev Estnisk:

Efter att Tsarryssland sammanbrott uppstod de baltiska staterna och kunde sakta bryta sig loss rysslands maktherrar. Men de var inte länge själva utan skulle få byta maktherrar flera gånger. Öborna drabbades givetvis av detta och skrev 2 olika brev direkt till den svenska kungen och vädjade om hjälp. Det gick inte och Runös befolkning fick välja vilket av Baltländerna de skulle tillhöra. Eftersom Estland redan hade en mindre svensktalande minioritet, beslutade de för att tillhöra Estland.
Nazityskland kröp allt närmare Estlands portar och tog landet lika lätt som många andra öst-länder. Mot slutet av världskriget anfölls tyskland från olika håll och Ryssarna gick in i Estland. Då fick svenskarna en förfrågan om att fly till Sverige.
Fiskebåtar kom och familjer fick kliva på dessa båtar som styrde mot Stockholm. De fick endast ta med sig det viktigaste och lämna kvar mycket av kläder, redskap, möbler och kreatur.
De vapenföra män tvingades vara kvar och försvara nazityskland, samt sjuka och envisa människor som hoppades på en ljusare framtid.
Flera av de svenskar som tvingades vara kvar, flydde senare i småbåtar till Sverige.
Så fort skedde en utrensning av en 700 årig svensk epok.